Płyty WPS to element stropów gęstożebrowych, gdzie elementami nośnymi są zazwyczaj belki stalowe, a wypełnieniem betonowe płyty WPS.

Strop WPS jest stosowany przede wszystkim w obiektach remontowanych lub modernizowanych. Można nim zastąpić strop drewniany wstawiając w miejsce drewnianych legarów stalowe belki.

Wymiar 120×40.